Báhkoståhkusa

Ordleker for barn.

Boka inneholder ordleker for barn, som følger det lulesamiske alfabetet med diftonger og bokstavkombinasjoner. Boka har korte tekster og store fargerike bilder som passer til tekstene. Til hver bokstav finnen en tekst, og hver setning begynner med den bokstaven. Boka finnes også på CD.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.