Subttsasa Nordlándas

Eventyr og sagn fra det lulesamiske området.

Eventyrene er hentet fra Qvigstads eventyrsamling. Boka inneholder 22 fortellinger.