Mearra - Snoraldatnuohttun

Fiske med ringnot.

Vi ser hvordan man fanger fisk med ringnot. Mearra-serien har følgende bøker: Mearra, stuoragirji (storbok). Mearra 1, Meađđemis guollin og Mearradoallu (2 hefter). Mearra 2, Snoraldatnuohttun og Lufuohttabivdu (2 hefter). Inger Eline Eira Buljo har oversatt bøkene til nordsamisk.