Katta ja Uju Ruonáeatnamis

I denne filmen får vi se hvordan de bor i Grønland.

Søskenparet Katta og Uja bor i Narsaq i Grønland. Vi får bl.a. bli med Uja og hans far på selfangst. Grønlands nasjonaldag er 21. juni og da tar folket på seg nasjonaldraketer og drar på fest.