In the night of Stállu

Tjihtesegærja noerhtesaemien- jïh englaantengïelesne.

HoHoi Mu Mielas mii galggaimet cummistit su buohkat. HoHoi I think we should kiss her all of us.

Biret Máret Kallio tjihtesidie daaroengïeleste jarkoestamme dovne noerhtesaemien- jïh englaantengïelese.