Luondoibmaha

Boka handler om en elevgruppe som drar på utflukt i naturen. Vi får vite hva de hører, ser, gjør og opplever på turen.

Naturen er en av de største og beste opplæringsareanene og en tur i skogen er derfor alltid innholdssrik. Fortellingen er om forskjellige tema som kan utdypes. Boka stimulerer barnas nysgjerrighet og vitebegjær for naturen. Det finnes også en arbeidsbok til "Luondoibmaha". Temabok for 1-4 klasse, men passer også til bruk i hjem og barnehage.

Boka finnes også på nordsamisk.