Sámis memo

Memospill med samiske bilder.

Memory spill med samiske bilder/motiver. Tema i kortene er dyr, fugler, skjell, klær osv. På hvert bilde står det skrevet hva som er på bildet.