Dádjaduplakáhta

Begrepsplakater med bilder og tekst.

Læremiddel for barnehage som er utviklet for å fremme språket og øke ordforrådet. Dekker fagområdet kommunikasjon, språk og tekst i rammeplan for barnehagen. 

Plakatene er delt i følgende temaer: dyr, våtforming, sløyd, myksløyd (duodji), kjøkken, baderom, leker og utelek.

Lulesamisk og norsk tekst samt tegn-til-tale-illustrasjoner. Plakatene finnes også på nord- og sørsamisk.