Jurddakárta - Mindmupa

Mindmup lea somás áppa, mainna lea álki ráhkadit jurddakártta.

Mindmupas sáhttá oahppi jurddakártta ráhkadit okto dahje ovttas eará oahppiiguin.  Sáhttá maiddái juohkit liŋkka, nu ahte oahpaheaddji beassá oaidnit mo oahppit barget. Jurddakártta sáhttá maŋŋá vurket pdf-fiilan iežas mašiidnii ja vaikke prentet jos dárbbaša.

Dán jurddakártta leat mii Sámi allaskuvlla studeanttat ráhkadan ovttas: Ann-Christin Marakatt, Elle-Helene Siri ja mun, Ellen Ravna.  Jurddakártta fáddá: lohkanstrategiijat. 

Neahttasiiddu ferte leahkkut Mindmupain.  Deaddil liŋkka gova bajábealde Connect app (ja vállje Mindmupa), de galggašit beassat.  Don sáhtát maiddái laktit Mindmupa njuolga iežat google diskii.