Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!

Hør boka Mijjieh sïjhtebe bïenjem utnedh!

Boka handler om tvillingene Jennie og Åvla som så gjerne vil ha en hund og gjør hva som helst for å få det.

Hør fortellingen og følg gjerne med på teskten som er i boka. Boka blir lest av Kjell Roger Appfjell.