Luođis luohtái 2

Elen Inga Eira Sara, Mathis M.Gaup og Ole Larsen Gaino.

På denne CD-en finner vi 33 personjoiker.