Gula Gula - Hør stammødrenes stemme

Det andre albumet til Mari Boine Persen.

  1. Gula gula
  2. Vilges suola
  3. Balu badjel go vuoittán
  4. Du lahka
  5. It šat duolmma mu
  6. Eadnán bákti
  7. Oppskrift for herrefolk
  8. Duinne