Beaiveálgu jietnateáhter

Hørespillet Beaiveálgu er dramatisert på grunnlag av den første samiske romanen, Bæivve-alggo, som Anders Larsen skrev i 1912.

Hørespillet handler om den sjøsamiske gutten Ábo Eira. Vi følger ham fra barndommen av til han vender tilbake til hjemtraktene etter bylivet.