Det samiske flagget

Tegning av det samiske flagget, uten farger.