Våg å snakke

Kommunikativ metode i samiskopplæringen.

Boka er først og fremst ment å være en håndbok for allmennlærere, førskolelærere og kursholdere som skal lære bort samisk til førskolebarn, grunnskoleelever og voksne som ikke har språket som førstespråk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.