Væjkeles fuemtie / Smidás hárjakgermaj

Lese og fargeleggingsbok på sør- og lulesamisk.

Pelle ønsker seg en drage til jul. Men en drage krever mye stell, mye mat, masse mosjon og livsfarlig tannstell.

Boka er lettlest, med kun én setning på hver side.

Marja-Meele Kappfjell Päiviö har oversatt boka til sørsamisk og Sissel Ann Mikkelsen til lulesamisk.