Tjuojkka

Dette er en lettlest bok som handler om myggens utvikling gjennom et år.

Boka er utgitt på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. Aino Hivand har illustrert boka.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)