Šattut

En av bøkene som er i Lohkanfieski - Dássi 4-5.

Šattut er en faktabok om ulike planter og vekster som vokser i nord, som lav og mose, gress, trær, bær og sopp. Boka forteller hva never, kvae og kjuke kan brukes til.

Spørsmål til eleven bakerst i boka.

En lettest bok i esken Lohkanfieski - Dássi 4-5