Muhtun ija

En av bøkene i esken Lohkanskahpu - Dássi 4-5.

Denne boka forteller om hva som kan skje ute en natt. i boka nevnes en del dyr og inseketer og ulike værslag, og har rikelig med illustrasjoner som støtter opp under fortellingen. Bakerst i boka er det faktasider om virvelvind, regn og torden, samt spørsmål til elevene. 

Lettlest bok i Lohkanskahpu - Dássi 4-5.