Sánit min beaivválaš eallimis ja ruovttudoalus

Norsk-samisk ordbok/Samisk-norsk ordbok.

Ord som er samlet i forbindelse med skriving av heimkunnskapsboka Ruoktumet. I boka er det mange tradisjonelle ord, noen er nok kjent for de fleste, men andre igjen er iferd med å forsvinne fra det dagligdagse språket.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.