Sami-suoma sadnekirji

Ordbok skrevet på eldre samisk skriftspråk.

Boka kan brukes ved studie av eldre skriftspråk. Boka følger Sámi čuvgehussearvi sin ortografi, som ble brukt i Finland før felles nordsamisk ortografi ble tatt i bruk.