Sameradioens mor

Biografi om Katrine Johnsen.

Katrine Johnsen var den som fikk i gang Sameradioen. Boka er om NRK og sameredioens historie. Her er også små hverdsagshistorier fra Katrine Johnsens liv.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.