Niegut ja nieguid čilgehusat

En bok om samisk drømmetydning.

Denne boka på nordsamisk omhandler samisk drømmetydning. Her er en rekke tenkelige drømmer listet opp alfabetisk, og det forklares hva de enkelte drømmene kan bety. 

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.