Mun gulahalan 5 Teakstagirji

Femte del i Iréne Johanssons språkutviklingsprogram – "Karlstadmodellen".

Verket som omhandler lese- og skriveprosesser består av tekstbok og billedbok. Denne boken omhandler lesing og skriving som språklig funksjon, noe som har tilknytning til barnets språkutvikling. Andre bøker i samme serie:

Mun gulahalan 1

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Teakstagirji

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Govvagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Teakstagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Govvagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Govvagirji

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)