Mun gulahalan 1

Iréne Johanssons første del av språkutviklingsmodellen "Karlstadmodellen".

Denne boken handler om tidlig stimulering av nyfødte. Karlstadmodellen er en språktreningsmodell i fem deler for barn og unge med ulike språkvansker, fra tidlig stimulering av nyfødte til lese- og skrivetrening i skolealder. Bøker i samme serie:

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Teakstagirji

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Govvagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Teakstagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Govvagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Teakstagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Govvagirji

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)