Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Teakstagirji

Iréne Johanssons program for språkutvikling. "Karlstadmodellens" andre del.

Boka omhandler språktrening av barn som har begynt å bruke ord. I boka finnes instruksjoner til språkøvelser og forslag til pedagogisk lekematriell. Sanger og regler med instruksjon om hvordan man bruker tegn eller hjelpespråk når man synger. Brukes sammen med billedboka Sátnedássi - Govvagirji. Andre bøker i samme serie: 

Mun gulahalan 1

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Govvagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Teakstagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Govvagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Teakstagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan ja čállinproseassa - Govvagirji

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)