Multi 1 - Bargogirji

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 1 Bargogirji er en arbeidsbok for elever i 1. trinn. Multi 1 består av Grunnbok A og B samt arbeidsboka.