Multi 2b - Vuođđogirji

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Grunnbok i matematikk for 2. klasse i barneskolen. Denne er på nordsamisk. Multi gir læreren mulighet til å bruke forskjellige opplæringsmetoder, og stort spillerom til å bruke verket slik at det passer til egen undervisningsform.

Multi 2 består av Grunnbok A og B samt en arbeidsbok. Den norske elektroniske versjonen finner du her.