Min eana 2

Læremiddelverk i geografi for ungdomstrinnet.

Geografi er en del av samfunnsfaget. Med denne boka skal elevene lære mer om Europas fjellkjeder, lavlandet og om kysten og havene, innsjøene og elvene. Boka forteller også om primærnæringer og sekundenæringer, industri og energi og tjenestenæringer.

Boka er illustrert med bilder og har egne rubrikker med ordforklaringer.