Geografiija 10

Temabok for ungdomsskolen.

Boka omhandler disse temaer: Folk og folkeflukt, bosetting og endringer i bosettingsmønstre, vandringer, forandringer i verdens økonomi, verdensdelene.