Måhkke 3

Elevhefte.

Denne boka er en engangshefte hvor elevene skal lære seg løkkeskrift. Boka har tekster fra dikt, barnesanger og vers og andre småtekster som elevene skal skrive etter. Måhkke er en bokserie med i alt 4 bøker.

  1. Måhkke 1
  2. Måhkke 2
  3. Måhkke 3
  4. Måhkke 4