Magkeres vearelde daan biejjien?

Les eller lytt boka på 7 språk. I denne boka blir vi bedre kjent med været.

Lærere og elever ved Åarjel-saemiej skuvle, er med i et prosjekt som heter Atlantbib. I prosjektet skriver og oversetter dem digitale fagbøker som elever og lærerere over hele Norden har skrevet.

Les boka her, eller trykk på E-bok knappen oppe til høyre.