Lunda rijremeskuvlesne / Lunda riidenskuvllas

Barnebok på sør- og nordsamisk.

Lettlest barnebok om hesten Lunda som skal på rideskole. Lunda skal ha et barn på ryggen og må passe ekstra godt på barnet, og det er ikke så lett bestandig.

Maria Gunilla Påve Wilks har oversatt boken til både nord- og sørsamisk.