Lopmegaahtoe

Lesebok for barn.

Sydsamisk lesebok for barn. Kan gjerne brukes til skuespill.