Logut

Dette er en bildebok som kan brukes når man skal lære tallene fra 1 til 100.

Boka har oppgaver hvor man lærer å legge sammen, trekke i fra, gange og doble.