Kom på besøk

Et arbeidshefte for barnehagene.

Dette er et arbeidshefte for både skolene og barnehagene for å behandle temaet reindrift. Heftet brukes i forbindelse med besøk til besøkssiida. Her skal elevene lære om reindriftas hverdag, om reinen og dens biologi, om maten, klærne, lavvoen og litt om vær, føre og beite.

I heftet er det forslag til fellesaktiviteter, sanger og leker, viktige begreper barnet bør lære, og andre læremidler med samme tema.