Kampen om Alta-Kautokeinoelva

Temahefte om kampen om Alta-Kautokeinovassdraget.

Heftet sammen med filmene "Mo Sámi váldet" og "La elva leve" passer som læremiddel når man skal lære om samisk nyere historie.