Jåvvan gærjetje

En lettlest bok om Jåvva og hunden hans.

Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk.

Boka finnes også på Nasjonalbibliotekets nettsider.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)