Jaememe mijjen luvnie jeala

Sørsamisk bok om liv, livskraft og døden.

Boka har i alt elleve historier.
Livserfaringer fra elleve ulike fellesskap, eller mangel på fellesskap.

Illustrert av Ellen Sara Reiten Bientie.