Iednegiella 7 Åhpadiddjebagádus

Lærerveiledning til Iednegiella 7.

Iednegiella 7 (lærebok) inneholder lesestykker, grammatikk og varierte arbeidsoppgaver. Forfatteren har oversatt tekster fra norsk og nordsamisk til lulesamisk. Han har også bearbeidet muntlige fortellinger og tilpasset disse til lulesamisk. «Iednegiella 7» bygger videre på læreboken Iednegiella 6.