Iednegiella 10

En lulesamisk lærebok for 10. trinnet.

Elevene får kjennskap til samisk språk og litteraturhistorie fra eldre tider og frem til i dag. Andre tema er språkrøkt, kunst, aviser, radio, drama, teater, film og dialekter. Boken inneholder varierte arbeidsoppgaver og en del om språklære. I boken fins også tekster som er skrevet av andre forfattere.

Boken hører til lærebokserien «Iednegiella 8–10», som er laget for bruk i faget samisk som førstespråk for grunnskolens ungdomstrinn.

Det er laget lærerveiledning til boka.