Identitet og livsutfoldelse

Artikkelsamling.

Denne artikkelsamlingen er om det samiske folkets sosiale og kulturelle situasjon i Norge og i Skandinavia. Boka finnes også på nordsamisk.

Boka finnes som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider. Les også 1. utgaven (1986) som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.