Huldresteinen

Barnebok på nordsamisk og norsk.

Barnebok basert på en tradisjonell samisk fortelling. To jenter skal gjete sauene, men nært huldresteinen begynner Ánne å fortelle om en hendelse hennes far hadde da han ble en tilfeldig gjest hos huldrene. Han hadde fortalt om hvordan det var hos huldrene og hvor vakkert alt var. Her kan vi lese om hvordan det gikk.