Hjemme på vidda

En barnebok om en reindriftsfamilie.

Barnebok med fargerike bilder om en reindriftsfamilies hverdag og høytid, og deres arbeid med reinflokken og ved hjemmet. Boka finnes også på nordsamisk, med tittelen "Máret-Ingá duoddaris".

Boka er ikke til utlån men kan sees på Samisk læremiddelsentral.

Boka finnes som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.