Hadria jïh heeksa

Sørsamisk barnebok.

Hadria jïh heeksa er en fortelling om den gamle nabokona, som kanskje er en heks.

Boka har fargerike illustrasjoner laget av Daby Ihsan. Ellen Bull Jonassen har oversatt boka til sørsamisk.