Guvvieh - Baakoegærja

Bildeordbok.

Omslag av boka guvve-baakoegærja, med bilde av barn som aker.

Bildeordbok med sørsamiske ord fra ulike sider av samisk hverdagsliv, delt opp i 19 emner.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Boka er også oversatt til: