Guovttejahkásaččaid giella 2

Brukerveiledning til språktest for 2-åringer.

Et systematisk observasjon av 2-åringers språk bestående av denne brukerveiledninga, foreldreskjema og helsesøsterskjema. Undersøkelsen er ment å brukes av en helsesøster.