20 spørsmål om språkferdigheter

Kartlegging av språkferdigheter hos barn og ungdom.

Heftet har mer enn 50 spørsmål innen områdene språk, kommunikasjon psykisk helse og interesser.

Hensikten er å gi fagfolk en kort liste av utsagn som kan bidra til å beskrive barns språkferdigheter i aldersgruppen 5 til 16 år.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)