Gullanda

Jenta som ble til ei gulland, etter gammelt samisk folkeeventyr.

Jenta som ble til en gulland er et tradisjonelt samisk folkeeventyr. Det er en fortelling om det gode og det onde, om lys og mørket, reale og om de rettskafne og falske mennesker. Boka handler om to kvinneskikkelser, Njávešeadni og Háhcešeadni som er stammødre til det gode og det onde. Hovedpersonen er Njávešeadnis datter og fortellingen er bygd opp rundt henne.

Boka finnes også på nord-, sør-, lule- og enaresamisk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider