Guffi

Barnebok.

En lettlest bok om stalloen Guffi. Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk, og som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)